Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0816(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0228/2010

Ingediende teksten :

A7-0228/2010

Debatten :

PV 07/07/2010 - 12
CRE 07/07/2010 - 12

Stemmingen :

PV 08/07/2010 - 6.2
CRE 08/07/2010 - 6.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0280

Notulen
Woensdag 7 juli 2010 - Straatsburg

12. Inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden * - Europese dienst voor extern optreden (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Verklaring van de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Europese dienst voor extern optreden

Elmar Brok en Guy Verhofstadt lichten verslag A7-0228/2010 toe.

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af .

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) voert het woord.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Ivo Strejček (ter vervanging van de rapporteur voor advies van de Commissie INTA), Roberto Gualtieri (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Ulrike Lunacek (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Ivailo Kalfin (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Mario Mauro, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, David Campbell Bannerman, namens de EFD-Fractie, en Lucas Hartong, niet-ingeschrevene, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Andrew Duff, Judith Sargentini, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Charles Goerens, Mirosław Piotrowski, Arnaud Danjean, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Daniel Caspary, Thijs Berman, Tomasz Piotr Poręba, Ingeborg Gräßle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Zuzana Roithová, Paweł Zalewski en Ria Oomen-Ruijten.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Antonio López-Istúriz White, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Andrew Henry William Brons en Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton, Maroš Šefčovič, Guy Verhofstadt en Elmar Brok.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 8.7.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid