Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0816(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0228/2010

Predkladané texty :

A7-0228/2010

Rozpravy :

PV 07/07/2010 - 12
CRE 07/07/2010 - 12

Hlasovanie :

PV 08/07/2010 - 6.2
CRE 08/07/2010 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0280

Zápisnica
Streda, 7. júla 2010 - Štrasburg

12. Organisation et fonctionnement du service européen pour l'action extérieure * - Európska služba pre vonkajšiu činnosť (rozprava)
Doslovný zápis

Správa k návrhu rozhodnutia Rady o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Elmar Brok (A7-0228/2010)

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie: Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok a Guy Verhofstadt, ktorí predložili správu A7-0228/2010.

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Filip Kaczmarek (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Ivo Strejček (ktorý nahrádza spravodajcu výboru INTA požiadaného o stanovisko), Roberto Gualtieri (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Ulrike Lunacek (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Ivailo Kalfin (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Mario Mauro v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, David Campbell Bannerman v mene skupiny EFD a nezávislý poslanec Lucas Hartong, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Andrew Duff, Judith Sargentini, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Charles Goerens, Mirosław Piotrowski, Arnaud Danjean, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Daniel Caspary, Thijs Berman, Tomasz Piotr Poręba, Ingeborg Gräßle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Zuzana Roithová, Paweł Zalewski a Ria Oomen-Ruijten.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Antonio López-Istúriz White, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Andrew Henry William Brons a Petru Constantin Luhan.

Vystúpili: Catherine Ashton, Maroš Šefčovič, Guy Verhofstadt a Elmar Brok.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 8.7.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia