Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 7. juli 2010 - Strasbourg

16. Efterforskning og udvinding af olie - risici, ansvar og regulering (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Efterforskning og udvinding af olie - risici, ansvar og regulering

Paul Magnette (formand for Rådet), Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) og Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Richard Seeber for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Corinne Lepage for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, Elie Hoarau for GUE/NGL-Gruppen, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Bart Staes, Bogusław Sonik, Ulrike Rodust, Herbert Reul, Kriton Arsenis og Licia Ronzulli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elisabeth Köstinger, Janusz Władysław Zemke, Barbara Matera, Angelika Werthmann, Elena Oana Antonescu og Petru Constantin Luhan.

Talere: Günther Oettinger, Maria Damanaki og Paul Magnette.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik