Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 7. heinäkuuta 2010 - Strasbourg

16. Öljynetsintä ja -poraus - riskit, vastuu ja sääntely (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Öljynetsintä ja -poraus - riskit, vastuu ja sääntely

Paul Magnette (neuvoston puheenjohtaja), Günther Oettinger (komission jäsen) ja Maria Damanaki (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Richard Seeber PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Corinne Lepage ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Elie Hoarau GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Bart Staes, Bogusław Sonik, Ulrike Rodust, Herbert Reul, Kriton Arsenis ja Licia Ronzulli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elisabeth Köstinger, Janusz Władysław Zemke, Barbara Matera, Angelika Werthmann, Elena Oana Antonescu ja Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Maria Damanaki ja Paul Magnette.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö