Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. liepos 7 d. - Strasbūras

16. Naftos paieškos ir gavyba: rizika, atsakomybė ir reguliavimas (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Naftos paieškos ir gavyba: rizika, atsakomybė ir reguliavimas

Paul Magnette (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Günther Oettinger (Komisijos narys) ir Maria Damanaki (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Richard Seeber PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Corinne Lepage ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Konrad Szymański ECR frakcijos vardu, Elie Hoarau GUE/NGL frakcijos vardu, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Bart Staes, Bogusław Sonik, Ulrike Rodust, Herbert Reul, Kriton Arsenis ir Licia Ronzulli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elisabeth Köstinger, Janusz Władysław Zemke, Barbara Matera, Angelika Werthmann, Elena Oana Antonescu ir Petru Constantin Luhan.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Maria Damanaki ir Paul Magnette.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika