Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2010. gada 7. jūlijs - Strasbūra

16. Naftas izpēte un ieguve — riski, atbildība un regulējums (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Naftas izpēte un ieguve — riski, atbildība un regulējums.

Paul Magnette (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs), Günther Oettinger (Komisijas loceklis) un Maria Damanaki (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Richard Seeber PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Corinne Lepage ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Konrad Szymański ECR grupas vārdā, Elie Hoarau GUE/NGL grupas vārdā, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy, Bart Staes, Bogusław Sonik, Ulrike Rodust, Herbert Reul, Kriton Arsenis un Licia Ronzulli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elisabeth Köstinger, Janusz Władysław Zemke, Barbara Matera, Angelika Werthmann, Elena Oana Antonescu un Petru Constantin Luhan.

Uzstājās Günther Oettinger, Maria Damanaki un Paul Magnette.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika