Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2770(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0419/2010

Разисквания :

PV 07/07/2010 - 17
CRE 07/07/2010 - 17

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 6.5

Приети текстове :

P7_TA(2010)0283

Протокол
Сряда, 7 юли 2010 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 19.30 ч., бе възобновено в 21 heures)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

17. Положението в Киргизстан (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Киргизстан

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказа се Кристалина Георгиева (член на Комисията).

Изказаха се: Paolo Bartolozzi, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Struan Stevenson, от името на групата ECR, Joe Higgins, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Csanád Szegedi, независим член на ЕП, Elisabeth Jeggle, Кристиан Вигенин, Marie-Christine Vergiat, David Campbell Bannerman, Alojz Peterle, Katarína Neveďalová, Andrzej Grzyb, Justas Vincas Paleckis и Joachim Zeller.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elena Băsescu, Indrek Tarand и Herbert Dorfmann.

Изказаха се: Catherine Ashton и Кристалина Георгиева.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Heidi Hautala, Bart Staes и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Киргизстан (B7-0419/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda и Mario Mauro, от името на групата PPE, относно Киргизстан (B7-0420/2010)

- Niccolò Rinaldi, Метин Казак, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно Киргизстан (B7-0422/2010)

- Hannes Swoboda, Adrian Severin и Henri Weber, от името на групата S&D, относно положението в Киргизстан (B7-0423/2010)

- Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Киргизстан (B7-0424/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно положението в Киргизстан (B7-0434/2010)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 8.7.2010.

Правна информация - Политика за поверителност