Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2770(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0419/2010

Forhandlinger :

PV 07/07/2010 - 17
CRE 07/07/2010 - 17

Afstemninger :

PV 08/07/2010 - 6.5

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0283

Protokol
Onsdag den 7. juli 2010 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 19.30 og genoptaget kl. 21 heures)

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

17. Situationen i Kirgisistan (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Kirgisistan

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Paolo Bartolozzi for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Struan Stevenson for ECR-Gruppen, Joe Higgins for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Csanád Szegedi, løsgænger, Elisabeth Jeggle, Kristian Vigenin, Marie-Christine Vergiat, David Campbell Bannerman, Alojz Peterle, Katarína Neveďalová, Andrzej Grzyb, Justas Vincas Paleckis og Joachim Zeller.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Indrek Tarand og Herbert Dorfmann.

Talere: Catherine Ashton og Kristalina Georgieva.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Heidi Hautala, Bart Staes og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Kirgisistan (B7-0419/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda og Mario Mauro for PPE-Gruppen om Kirgisistan (B7-0420/2010)

- Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen om Kirgisistan (B7-0422/2010)

- Hannes Swoboda, Adrian Severin og Henri Weber for S&D-Gruppen om situationen i Kirgisistan (B7-0423/2010)

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Kirgisistan (B7-0424/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen om situationen i Kirgisistan (B7-0434/2010)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 8.7.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik