Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2770(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0419/2010

Keskustelut :

PV 07/07/2010 - 17
CRE 07/07/2010 - 17

Äänestykset :

PV 08/07/2010 - 6.5

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0283

Pöytäkirja
Keskiviikko 7. heinäkuuta 2010 - Strasbourg

(Istunto keskeytettiin klo 19.30 ja sitä jatkettiin klo 21 heures.)

Puhetta johti Roberta ANGELILLI
varapuhemies

17. Kirgisian tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kirgisian tilanne

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Paolo Bartolozzi PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta, Joe Higgins GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Csanád Szegedi, Elisabeth Jeggle, Kristian Vigenin, Marie-Christine Vergiat, David Campbell Bannerman, Alojz Peterle, Katarína Neveďalová, Andrzej Grzyb, Justas Vincas Paleckis ja Joachim Zeller.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Indrek Tarand ja Herbert Dorfmann.

Puheenvuorot: Catherine Ashton ja Kristalina Georgieva.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Heidi Hautala, Bart Staes ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta Kirgisian tilanteesta (B7-0419/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda ja Mario Mauro PPE-ryhmän puolesta Kirgisiasta (B7-0420/2010)

- Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta Kirgisiasta (B7-0422/2010)

- Hannes Swoboda, Adrian Severin ja Henri Weber S&D-ryhmän puolesta Kirgisian tilanteesta (B7-0423/2010)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Kirgisian tilanteesta (B7-0424/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Kirgisian tilanteesta (B7-0434/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2010, kohta 6.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö