Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2770(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0419/2010

Debaty :

PV 07/07/2010 - 17
CRE 07/07/2010 - 17

Głosowanie :

PV 08/07/2010 - 6.5

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0283

Protokół
Środa, 7 lipca 2010 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 19.30 i wznowione o godz. 21.00)

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

17. Sytuacja w Kirgistanie (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Kirgistanie

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (członkini Komisji).

Głos zabrali: Paolo Bartolozzi w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Struan Stevenson w imieniu grupy ECR, Joe Higgins w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Csanád Szegedi niezrzeszony, Elisabeth Jeggle, Kristian Vigenin, Marie-Christine Vergiat, David Campbell Bannerman, Alojz Peterle, Katarína Neveďalová, Andrzej Grzyb, Justas Vincas Paleckis i Joachim Zeller.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Indrek Tarand i Herbert Dorfmann.

Głos zabrali: Catherine Ashton i Kristalina Georgieva.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Heidi Hautala, Bart Staes i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Kirgistanie (B7-0419/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda i Mario Mauro w imieniu grupy PPE, w sprawie Kirgistanu (B7-0420/2010)

- Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, w sprawie Kirgistanu (B7-0422/2010)

- Hannes Swoboda, Adrian Severin i Henri Weber w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Kirgistanie (B7-0423/2010)

- Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Kirgistanie (B7-0424/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Kirgistanie (B7-0434/2010)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 8 lipca 2010 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności