Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2770(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0419/2010

Debatter :

PV 07/07/2010 - 17
CRE 07/07/2010 - 17

Omröstningar :

PV 08/07/2010 - 6.5

Antagna texter :

P7_TA(2010)0283

Protokoll
Onsdagen den 7 juli 2010 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 19.30 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

17. Situationen i Kirgizistan (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Kirgizistan

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Kristalina Georgieva (ledamot av kommissionen).

Talare: Paolo Bartolozzi för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Struan Stevenson för ECR-gruppen, Joe Higgins för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Csanád Szegedi, grupplös, Elisabeth Jeggle, Kristian Vigenin, Marie-Christine Vergiat, David Campbell Bannerman, Alojz Peterle, Katarína Neveďalová, Andrzej Grzyb, Justas Vincas Paleckis och Joachim Zeller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Indrek Tarand och Herbert Dorfmann.

Talare: Catherine Ashton och Kristalina Georgieva.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Heidi Hautala, Bart Staes och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Kirgizistan (B7-0419/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda och Mario Mauro för PPE-gruppen, om Kirgizistan (B7-0420/2010)

- Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om Kirgizistan (B7-0422/2010)

- Hannes Swoboda, Adrian Severin och Henri Weber för S&D-gruppen, om situationen i Kirgizistan (B7-0423/2010)

- Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Kirgizistan (B7-0424/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om situationen i Kirgizistan (B7-0434/2010)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 8.7.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy