Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2771(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0412/2010

Keskustelut :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Äänestykset :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0284

Pöytäkirja
Keskiviikko 7. heinäkuuta 2010 - Strasbourg

18. Aids/hiv ja 18. kansainvälinen aids-konferenssi (Wien, 18.-23. heinäkuuta 2010) (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Aids/hiv ja 18. kansainvälinen aids-konferenssi (Wien, 18.-23. heinäkuuta 2010)

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Lena Kolarska-Bobińska PPE-ryhmän puolesta, Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Ulrike Lunacek ja Miroslav Mikolášik.

Puhetta johti Isabelle DURANT
varapuhemies

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Salvatore Iacolino, Angelika Werthmann ja Georgios Papanikolaou.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman ja Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta oikeuksiin perustuvasta lähestymistavasta hiviä ja aidsia koskeviin EU:n toimiin (B7-0412/2010)

- Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells ja Leonidas Donskis ALDE-ryhmän puolesta hiviin ja aidsiin liittyvästä ihmisoikeusnäkökulmasta (B7-0421/2010)

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta oikeuksiin perustuvasta lähestymistavasta hiviä ja aidsia koskeviin EU:n toimiin (B7-0425/2010)

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta oikeuksiin perustuvista menettelytavoista hiviä ja aidsia koskevissa EU:n toimissa (B7-0426/2010)

- Gay Mitchell, Filip Kaczmarek ja Lena Kolarska-Bobińska PPE-ryhmän puolesta aidsista ja hivistä XVIII kansainvälistä aids-konferenssia (Wien, 18.–23. heinäkuuta 2010) silmällä pitäen (B7-0427/2010)

- Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta oikeuksiin perustuvista menettelytavoista hiviä ja aidsia koskevissa EU:n toimissa (B7-0428/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2010, kohta 6.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö