Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2771(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0412/2010

Debatten :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Stemmingen :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0284

Notulen
Woensdag 7 juli 2010 - Straatsburg

18. De benadering van HIV/AIDS vanuit het oogpunt van de mensenrechten (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De benadering van HIV/AIDS vanuit het oogpunt van de mensenrechten

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Lena Kolarska-Bobińska, namens de PPE-Fractie, Michael Cashman, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Seán Kelly, Ulrike Lunacek en Miroslav Mikolášik.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Salvatore Iacolino, Angelika Werthmann en Georgios Papanikolaou.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman en Linda McAvan, namens de S&D-Fractie, over een op rechten gebaseerde aanpak van de hiv/aidsstrategie van de EU (B7-0412/2010)

- Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells en Leonidas Donskis, namens de ALDE-Fractie, over een mensenrechtelijke benadering van hiv/aids (B7-0421/2010)

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over een op rechten gebaseerde aanpak van de hiv/aidsstrategie van de EU (B7-0425/2010)

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over een op rechten gebaseerde aanpak van de hiv/aids-strategie van de EU (B7-0426/2010)

- Gay Mitchell, Filip Kaczmarek en Lena Kolarska-Bobińska, namens de PPE-Fractie, over aids/hiv met het oog op de 18e internationale aidsconferentie (Wenen, 18-23 juli 2010) (B7-0427/2010)

- Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over een van rechten uitgaande aanpak van hiv/aids door de EU (B7-0428/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 8.7.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid