Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2772(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0413/2010

Debatter :

PV 07/07/2010 - 19
CRE 07/07/2010 - 19

Omröstningar :

PV 08/07/2010 - 6.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0285

Protokoll
Onsdagen den 7 juli 2010 - Strasbourg

19. Ikraftträdande av konventionen om klustervapen den 1 augusti 2010 och EU:s roll (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Ikraftträdande av konventionen om klustervapen den 1 augusti 2010 och EU:s roll

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Papanikolaou, Miroslav Mikolášik och Seán Kelly.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler och Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, om ikraftträdandet av konventionen mot klustervapen och EU:s roll (B7-0413/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska och Mario Mauro för PPE-gruppen, om ikraftträdandet av konventionen mot klustervapen och EU:s roll (B7-0429/2010)

- Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, om ikraftträdandet av konventionen mot klustervapen och EU:s roll (B7-0430/2010)

- Johannes Cornelis van Baalen och Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, om ikraftträdandet av konventionen mot klustervapen och EU:s roll (B7-0431/2010)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Joe Higgins, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides och Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, om ikraftträdandet av konventionen mot klustervapen och EU:s roll (B7-0432/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski och Zbigniew Ziobro för ECR-gruppen, om ikraftträdandet av konventionen mot klustervapen och EU:s roll (B7-0433/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 8.7.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy