Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 7. července 2010 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Oprava k textu přijatému Parlamentem (článek 216 jednacího řádu)
 4.Předložení dokumentů
 5.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 6.Program činnosti belgického předsednictví (rozprava)
 7.Žádost Islandu o členství v Evropské unii (rozprava)
 8.Hlasování
  
8.1.Odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze a politiky odměňování v odvětví finančních služeb (hlasování) (článek 138 jednacího řádu)
  
8.2.Nové potraviny ***II (hlasování)
  
8.3.Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***II (hlasování)
  
8.4.Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky ***II (hlasování)
  
8.5.Pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ***I (hlasování)
  
8.6.Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ***I (hlasování)
  
8.7.Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Společenství a zřízení Evropského výboru pro systémová rizika ***I (hlasování)
  
8.8.Evropský orgán pro bankovnictví ***I (hlasování)
  
8.9.Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění ***I (hlasování)
  
8.10.Kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a dohled nad politikami odměňování ***I (hlasování)
  
8.11.Zvláštní úkoly Evropské centrální banky, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika * (hlasování)
  
8.12.Řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru (hlasování)
  
8.13.Evropský nástroj finanční stability a evropský mechanismus finanční stabilizace a další opatření (hlasování)
  
8.14.Žádost Islandu o členství v Evropské unii (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Organizace a fungování evropské služby pro vnější činnost * – Evropský služba pro vnější činnost (rozprava)
 13.Kosovo – Albánie (rozprava)
 14.Žádost o ochranu poslanecké imunity
 15.Členství ve výborech a delegacích
 16.Průzkum ložisek ropy a těžba ropy – rizika, odpovědnost a právní předpisy (rozprava)
 17.Situace v Kyrgyzstánu (rozprava)
 18.HIV/AIDS a XVIII. mezinárodní konference o AIDS (Vídeň, 18.–23. července 2010) (rozprava)
 19.Vstup Úmluvy o kazetové munici v platnost dne 1. srpna 2010 a úloha Evropské unie (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (166 kb) Prezenční listina (61 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (2313 kb) 
 
Zápis (126 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (328 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1039 kb) 
 
Zápis (229 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (553 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1049 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí