Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 7. juli 2010 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Berigtigelse til en vedtaget tekst (forretningsordenens artikel 216)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 6.Det belgiske formandskabs arbejdsprogram (forhandling)
 7.Islands ansøgning om medlemskab af EU (forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber og aflønningspolitik i finanssektoren (afstemning) (forretningsordenens artikel 138)
  
8.2.Nye fødevarer ***II (afstemning)
  
8.3.Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***II (afstemning)
  
8.4.Krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning ***II (afstemning)
  
8.5.Beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed ***I (afstemning)
  
8.6.Europæisk værdipapirtilsynsmyndighed ***I (afstemning)
  
8.7.Makrotilsyn på fællesskabsplan af det finansielle system og oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici ***I (afstemning)
  
8.8.Europæisk banktilsynsmyndighed ***I (afstemning)
  
8.9.Europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger ***I (afstemning)
  
8.10.Kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker ***I (afstemning)
  
8.11.Overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Råd for Systemiske Risici * (afstemning)
  
8.12.Grænseoverskridende krisestyring i banksektoren (afstemning)
  
8.13.Den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme og fremtidige aktioner (afstemning)
  
8.14.Islands ansøgning om medlemskab af EU (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (forhandling)
 13.Kosovo - Albanien (forhandling)
 14.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 16.Efterforskning og udvinding af olie - risici, ansvar og regulering (forhandling)
 17.Situationen i Kirgisistan (forhandling)
 18.Aids/hiv med henblik på den 18. internationale aids-konference (Wien, 18. - 23. juli 2010) (forhandling)
 19.Ikrafttræden af konventionen om fragmentationsammunition den 1. august 2010 og EU's rolle (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (162 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2313 kb) 
 
Protokol (128 kb) Tilstedeværelsesliste (24 kb) Afstemningsresultater (274 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (986 kb) 
 
Protokol (229 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (341 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1041 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik