Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 7. juuli 2010 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Parandus vastuvõetud tekstis (kodukorra artikkel 216)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 6.Belgia eesistumise tegevuskava (arutelu)
 7.Islandi Euroopa Liidu liikmeks astumise avaldus (arutelu)
 8.Hääletused
  
8.1.Noteeritud äriühingute haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete tasustamine ning finantsteenuste sektori tasustamispoliitika (hääletus) (kodukorra artikkel 138)
  
8.2.Uuendtoit ***II (hääletus)
  
8.3.Tööstusheited (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) ***II (hääletus)
  
8.4.Puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused ***II (hääletus)
  
8.5.Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitused ***I (hääletus)
  
8.6.Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus ***I (hääletus)
  
8.7.Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine ***I (hääletus)
  
8.8.Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ***I (hääletus)
  
8.9.Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus ***I (hääletus)
  
8.10.Kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuded ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamine ***I (hääletus)
  
8.11.Euroopa Keskpanga eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega * (hääletus)
  
8.12.Piiriülene kriisijuhtimine pangandussektoris (hääletus)
  
8.13.Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahend ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanism ning kavandatav tegevus (hääletus)
  
8.14.Islandi Euroopa Liidu liikmeks astumise avaldus (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Euroopa Välisteenistuse korraldus ja toimimine * – Euroopa välisteenistus (arutelu)
 13.Kosovo - Albaania (arutelu)
 14.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 16.Naftamaardlate uurimine ja kasutamine - ohud, vastutus ja reguleerimine (arutelu)
 17.Olukord Kõrgõzstanis (arutelu)
 18.AIDS/HIV ja XVIII rahvusvaheline AIDSi konverents (18.–23. juuli 2010, Viin) (arutelu)
 19.Kassettlahingumoona konventsiooni (KLK) jõustumine 1. augustil 2010 ja ELi roll (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (162 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (2313 kb) 
 
Protokoll (127 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (275 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1667 kb) 
 
Protokoll (222 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (352 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1367 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika