Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 7 lipca 2010 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Sprostowanie przyjętego dokumentu (art. 216 Regulaminu)
 4.Składanie dokumentów
 5.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 6.Program działań prezydencji belgijskiej (debata)
 7.Wniosek Islandii o przystąpienie do Unii Europejskiej (debata)
 8.Głosowanie
  
8.1.Wynagrodzenie dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz polityka wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (głosowanie) (art. 138 Regulaminu)
  
8.2.Nowa żywność ***II (głosowanie)
  
8.3.Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) ***II (głosowanie)
  
8.4.Obowiązki podmiotów wprowadzających na rynek drewno i jego pochodne ***II (głosowanie)
  
8.5.Uprawnienia Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I (głosowanie)
  
8.6.Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I (głosowanie)
  
8.7.Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I (głosowanie)
  
8.8.Europejski Organ Nadzoru Bankowego ***I (głosowanie)
  
8.9.Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ***I (głosowanie)
  
8.10.Wymogi kapitałowe dotyczące portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń ***I (głosowanie)
  
8.11.Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego związane z działalnością Europejskiej Rady ds. Ryzyka Bankowego * (głosowanie)
  
8.12.Transgraniczne zarządzanie kryzysowe w sektorze bankowym (głosowanie)
  
8.13.Europejski Fundusz Stabilizacyjny oraz europejski mechanizm stabilizacji finansowej - przyszłe działania (głosowanie)
  
8.14.Wniosek Islandii o przystąpienie do Unii Europejskiej (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Organizacja i funkcjonowanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych* - Europejska Służba Działań Zewnętrznych (debata)
 13.Kosowo - Albania (debata)
 14.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej - zagrożenia, odpowiedzialność i odnośne przepisy (debata)
 17.Sytuacja w Kirgistanie (debata)
 18.AIDS/HIV w kontekście XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS (Wiedeń, 18-23 lipca 2010 r.) (debata)
 19.Wejście w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. konwencji o broni kasetowej i rola UE (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (163 kb) Lista obecności (61 kb)    Wyniki głosowań imiennych (2313 kb) 
 
Protokół (132 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (293 kb) Wyniki głosowań imiennych (1050 kb) 
 
Protokół (236 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (543 kb) Wyniki głosowań imiennych (1070 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności