Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 7. júla 2010 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Korigendum k textu prijatému Parlamentom (článok 216 rokovacieho poriadku)
 4.Predložené dokumenty
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 6.Program činností belgického predsedníctva (rozprava)
 7.Žiadosť Islandu o členstvo v Európskej únii (rozprava)
 8.Hlasovanie
  
8.1.Odmeňovanie riadiacich pracovníkov registrovaných spoločností a politiky odmeňovania v odvetví finančných služieb (hlasovanie) (článok 138 rokovacieho poriadku)
  
8.2.Nové potraviny ***II (hlasovanie)
  
8.3.Priemyselné emisie (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) ***II (hlasovanie)
  
8.4.Povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh ***II (hlasovanie)
  
8.5.Právomoci Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy ***I (hlasovanie)
  
8.6.Európsky orgán pre cenné papiere a trhy ***I (hlasovanie)
  
8.7.Makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I (hlasovanie)
  
8.8.Európsky orgán pre bankovníctvo ***I (hlasovanie)
  
8.9.Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov ***I (hlasovanie)
  
8.10.Kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu ***I (hlasovanie)
  
8.11.Osobitné úlohy Európskej centrálnej banky týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká * (hlasovanie)
  
8.12.Cezhraničné krízové riadenie v bankovom sektore (hlasovanie)
  
8.13.Európsky nástroj finančnej stability a európsky finančný stabilizačný mechanizmus a budúce akcie (hlasovanie)
  
8.14.Žiadosť Islandu o členstvo v Európskej únii (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Organisation et fonctionnement du service européen pour l'action extérieure * - Európska služba pre vonkajšiu činnosť (rozprava)
 13.Kosovo - Albánsko (rozprava)
 14.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity
 15.Zloženie výborov a delegácií
 16.Prieskum ložísk ropy a ťažba – riziká, zodpovednosť a regulácia (rozprava)
 17.Situácia v Kirgizsku (rozprava)
 18.AIDS/HIV v súvislosti s XVIII. medzinárodnou konferenciou o AIDS (Viedeň, 18. – 23. júla 2010) (rozprava)
 19.Nadobudnutie platnosti Dohovoru o kazetovej munícii (DKM) 1. augusta 2010 a úloha EÚ (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (160 kb) Prezenčná listina (61 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (2313 kb) 
 
Zápisnica (128 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (292 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1636 kb) 
 
Zápisnica (234 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (542 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1414 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia