Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2770(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0419/2010

Разисквания :

PV 07/07/2010 - 17
CRE 07/07/2010 - 17

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 6.5

Приети текстове :

P7_TA(2010)0283

Протокол
Четвъртък, 8 юли 2010 г. - Страсбург

6.5. Положението в Киргизстан (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010, B7-0424/2010 и B7-0434/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0419/2010

(за замяна на B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010 и B7-0434/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb и Elisabeth Jeggle, от името на групата PPE,

Hannes Swoboda, Adrian Severin, Henri Weber, Katarína Neveďalová и Кристиан Вигенин, от името на групата S&D,

Niccolò Rinaldi, Метин Казак, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez и Marietje Schaake, от името на групата ALDE,

Heidi Hautala, Bart Staes и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński и Jacek Włosowicz, от името на групата ECR

приема се (P7_TA(2010)0483)

(Предложението за резолюция B7-0424/2010 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност