Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2770(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0419/2010

Debatten :

PV 07/07/2010 - 17
CRE 07/07/2010 - 17

Stemmingen :

PV 08/07/2010 - 6.5

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0283

Notulen
Donderdag 8 juli 2010 - Straatsburg

6.5. Situatie in Kirgizië (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010, B7-0424/2010 en B7-0434/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0419/2010

(ter vervanging van B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010 en B7-0434/2010):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb en Elisabeth Jeggle, namens de PPE-Fractie,

Hannes Swoboda, Adrian Severin, Henri Weber, Katarína Neveďalová en Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie,

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie,

Heidi Hautala, Bart Staes en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński en Jacek Włosowicz, namens de ECR-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0483)

(Ontwerpresolutie B7-0424/2010 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid