Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2770(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0419/2010

Debaty :

PV 07/07/2010 - 17
CRE 07/07/2010 - 17

Głosowanie :

PV 08/07/2010 - 6.5

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0283

Protokół
Czwartek, 8 lipca 2010 r. - Strasburg

6.5. Sytuacja w Kirgistanie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010, B7-0424/2010 i B7-0434/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0419/2010

(zastępujący B7-0419/2010, B7-0420/2010, B7-0422/2010, B7-0423/2010 i B7-0434/2010):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb i Elisabeth Jeggle w imieniu grupy PPE,

Hannes Swoboda, Adrian Severin, Henri Weber, Katarína Neveďalová i Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D,

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE,

Heidi Hautala, Bart Staes i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński i Jacek Włosowicz w imieniu grupy ECR

Przyjęto (P7_TA(2010)0483)

(Projekt rezolucji B7-0424/2010 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności