Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2771(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0412/2010

Keskustelut :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Äänestykset :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0284

Pöytäkirja
Torstai 8. heinäkuuta 2010 - Strasbourg

6.6. Aids/hiv ja 18. kansainvälinen aids-konferenssi (Wien, 18.-23. heinäkuuta 2010) (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0425/2010, B7-0426/2010, B7-0427/2010 ja B7-0428/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0412/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0426/2010 ja B7-0428/2010)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman ja Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta

Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta

Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta

Gabriele Zimmer, Marisa Matias ja Bairbre de Brún GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0484)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0425/2010 ja B7-0427/2010 raukesivat.)

Puheenvuorot:

- Michael Cashman, joka pyysi S&D-ryhmän puolesta ennen äänestystä, että lopullinen äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä, ja Francesco Enrico Speroni, joka EFD-ryhmän puolesta vastusti tätä pyyntöä (puhemies totesi, että parlamentti suhtautui pyyntöön varauksella, ja ilmoitti, että äänestys toimitetaan kättä nostamalla, kuten alunperin oli tarkoitus);

- Astrid Lulling, joka ilmoitti, että 17 kohdan ranskan- ja saksankieliset versiot erosivat toisistaan (puhemies ilmoitti, että kaikki kieliversiot yhdenmukaistetaan);

- Michael Cashman, joka kysyi ennen lopullista äänestystä, vastustiko EFD edelleen nimenhuutoäänestyksen toimittamista (Francesco Enrico Speroni vahvisti asian olevan edelleen näin);

- Gay Mitchell ja Michael Cashman äänestyksen kulusta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö