Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2771(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0412/2010

Debaty :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Głosowanie :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0284

Protokół
Czwartek, 8 lipca 2010 r. - Strasburg

6.6. AIDS/HIV w kontekście XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS (Wiedeń, 18-23 lipca 2010 r.) (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0425/2010, B7-0426/2010, B7-0427/2010 i B7-0428/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0412/2010

(zastępujący B7-0412/2010, B7-0421/2010, B7-0426/2010 i B7-0428/2010):

złożony przez następujących posłów:

Véronique De Keyser, Michael Cashman, Thijs Berman i Linda McAvan w imieniu grupy S&D,

Sophia in 't Veld, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE,

Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE,

Gabriele Zimmer, Marisa Matias i Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P7_TA(2010)0484)

(Projekty rezolucji B7-0425/2010 i B7-0427/2010 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

- Michael Cashman w imieniu grupy S&D, przed głosowaniem, zwracając się z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania końcowego w drodze głosowania imiennego, oraz Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, aby sprzeciwić się temu wnioskowi (Przewodniczący, stwierdzając, że w zgromadzeniu zgłoszono zastrzeżenia, oświadczył, że głosowanie odbędzie się przez podniesienie ręki, jak przewidziano wstępnie);

- Astrid Lulling, aby zgłosić rozbieżność w ust. 17 między niemiecką i francuską wersją językową (Przewodniczący odpowiedział, że wszystkie wersje językowe zostaną ujednolicone);

- Michael Cashman, przed głosowaniem, aby zapytać, czy EFD podtrzymuje sprzeciw wobec głosowania imiennego (Francesco Enrico Speroni potwierdził sprzeciw);

- Gay Mitchell i Michael Cashman w sprawie przebiegu głosowania.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności