Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2772(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0413/2010

Разисквания :

PV 07/07/2010 - 19
CRE 07/07/2010 - 19

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 6.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0285

Протокол
Четвъртък, 8 юли 2010 г. - Страсбург

6.7. Влизане в сила на Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) на 1 август 2010 г. и ролята на ЕС (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0413/2010, B7-0429/2010, B7-0430/2010, B7-0431/2010, B7-0432/2010 и B7-0433/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0413/2010

(за замяна на B7-0413/2010, B7-0429/2010, B7-0430/2010, B7-0431/2010 и B7-0432/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler и Arnaud Danjean, от името на групата PPE,

Adrian Severin, Roberto Gualtieri, Ana Gomes и María Muñiz De Urquiza, от името на групата S&D,

Marije Cornelissen, Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne и Sonia Alfano, от името на групата ALDE,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE,

Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou и Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2010)0485)

(Предложението за резолюция B7-0433/2010 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност