Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2236(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0204/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0204/2010

Συζήτηση :

PV 08/07/2010 - 3
CRE 08/07/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2010 - 6.8
CRE 08/07/2010 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0286

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

6.8. Το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013 (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2013 [2009/2236(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: George Lyon (A7-0204/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0486)

Παρεμβάσεις:

- Ulrike Rodust, για να επισημάνει μια απόκλιση της γερμανικής απόδοσης από την αγγλική όσον αφορά την αιτιολογική σκέψη ΛΑ (Ο Πρόεδρος απαντά ότι όλες οι γλωσσικές αποδόσεις θα εναρμονιστούν)·

-George Lyon (εισηγητής), Pablo Arias Echeverría και Elizabeth Lynne επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας·

- Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, εν πρώτοις για να διευκρινίσει ότι η Ομάδα του αποσύρει το αίτημα ψηφοφορίας κατά τμήματα επί της αιτιολογικής σκέψης ΛΑ (Ο Πρόεδρος απαντά ότι το αίτημα προέρχεται από διάφορες ομάδες και ότι επομένως η ψηφοφορία κατά τμήματα κρατείται), εν συνεχεία δε για να συστήσει στα μέλη της Ομάδας του θετική ψήφο σε αυτή την αιτιολογική σκέψη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου