Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2010. gada 8. jūlijs - Strasbūra

SĒDI VADA: László TŐKÉS
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Balsojuma skaidrojumi
CRE

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Alexander Alvaro ieteikums - A7-0224/2010:
Laima Liucija Andrikienė, Gerard Batten, Filip Kaczmarek, Hannu Takkula, Daniel Hannan.

Elmar Brok ziņojums - A7-0228/2010:
Joe Higgins, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Diane Dodds, Eija-Riitta Korhola, Inese Vaidere, Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, David Martin, Daniel Hannan, Ingeborg Gräßle.

Kosova - B7-0409/2010:
Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Daniel Hannan.

Albānija - B7-0408/2010:
Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt.

Stāvoklis Kirgizstānā - RC-B7-0408/2010:
Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere.

AIDS/HIV XVIII starptautiskās AIDS konferences (Vīne, 2010. gada 18.–23. jūlijs) skatījumā - RC-B7-0412/2010:
Anna Záborská.

Konvencijas par kasešu munīcijas aizliegumu (CCM) stāšanās spēkā 2010. gada 1. augustā un ES loma - RC-B7-0413/2010:
Cristian Dan Preda.

George Lyon ziņojums - A7-0204/2010:
Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Christa Klaß, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Hannu Takkula, David Martin, Syed Kamall, Anneli Jäätteenmäki.

Alain Cadec ziņojums - A7-0207/2010:
Peter Jahr, Inese Vaidere, Seán Kelly, Syed Kamall.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika