Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 8 lipca 2010 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: László TŐKÉS
Wiceprzewodniczący

8. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
CRE

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Alexander Alvaro - A7-0224/2010
Laima Liucija Andrikienė, Gerard Batten, Filip Kaczmarek, Hannu Takkula, Daniel Hannan

Sprawozdanie Elmar Brok - A7-0228/2010
Joe Higgins, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Diane Dodds, Eija-Riitta Korhola, Inese Vaidere, Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, David Martin, Daniel Hannan, Ingeborg Gräßle

Kosowo - B7-0409/2010
Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Daniel Hannan

Albania - B7-0408/2010
Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt

Sytuacja w Kirgistanie - RC-B7-0408/2010
Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere

AIDS/HIV w kontekście XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS (Wiedeń, 18-23 lipca 2010 r.) - RC-B7-0412/2010
Anna Záborská

Wejście w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. konwencji o broni kasetowej i rola UE - RC-B7-0413/2010
Cristian Dan Preda

Sprawozdanie George Lyon - A7-0204/2010
Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Christa Klaß, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Hannu Takkula, David Martin, Syed Kamall, Anneli Jäätteenmäki

Sprawozdanie Alain Cadec - A7-0207/2010
Peter Jahr, Inese Vaidere, Seán Kelly, Syed Kamall

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności