Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 juli 2010 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: László TŐKÉS
Vice talman

8. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Alexander Alvaro - A7-0224/2010
Laima Liucija Andrikienė, Gerard Batten, Filip Kaczmarek, Hannu Takkula, Daniel Hannan

Betänkande Elmar Brok - A7-0228/2010
Joe Higgins, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Diane Dodds, Eija-Riitta Korhola, Inese Vaidere, Czesław Adam Siekierski, Hannu Takkula, David Martin, Daniel Hannan, Ingeborg Gräßle

Kosovo - B7-0409/2010
Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Daniel Hannan

Albanien - B7-0408/2010
Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt

Situationen i Kirgizistan - RC-B7-0408/2010
Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere

Aids/hiv inför den XVIII:e internationella konferensen om aids (Wien, 18-23 juli 2010) - RC-B7-0412/2010
Anna Záborská

Ikraftträdande av konventionen om klustervapen den 1 augusti 2010 och EU:s roll - RC-B7-0413/2010
Cristian Dan Preda

Betänkande George Lyon - A7-0204/2010
Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Christa Klaß, Czesław Adam Siekierski, Inese Vaidere, Hannu Takkula, David Martin, Syed Kamall, Anneli Jäätteenmäki

Betänkande Alain Cadec - A7-0207/2010
Peter Jahr, Inese Vaidere, Seán Kelly, Syed Kamall

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy