Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 juli 2010 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 14.10 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy