Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 8. heinäkuuta 2010 - Strasbourg

11. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 6.7.2010, kohta 3)


11.1. Zimbabwe ja erityisesti Farai Maguwun tapaus

Päätöslauselmaesitykset B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 ja B7-0444/2010

Anneli Jäätteenmäki, Véronique De Keyser, Judith Sargentini, Alain Cadec, Marie-Christine Vergiat ja Geoffrey Van Orden esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta, Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, sitoutumaton Franz Obermayr, Filip Kaczmarek ja Corina Creţu.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti Tunne Kelam, Charles Tannock, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Angelika Werthmann.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2010, kohta 12.1.


11.2. Venezuela ja erityisesti María Lourdes Afiunin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010, B7-0435/2010, B7-0436/2010, B7-0437/2010 ja B7-0438/2010

Santiago Fisas Ayxela, Renate Weber, Véronique De Keyser, Raül Romeva i Rueda ja Charles Tannock esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Bernd Posselt käytti puheenvuoron ja esitti Raül Romeva i Ruedalle sinisen kortin kysymyksen, johon tämä vastasi.

Joe Higgins esitteli päätöslauselmaesityksen.

Puheenvuorot: Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Corina Creţu, Miroslav Mikolášik, Gabriel Mato Adrover.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2010, kohta 12.2.


11.3. Pohjois-Korea

Päätöslauselmaesitykset B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010, B7-0449/2010 ja B7-0450/2010

Bastiaan Belder, Gerald Häfner, Miroslav Mikolášik, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček ja Kristian Vigenin esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Monica Luisa Macovei PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta, Thomas Mann, Charles Tannock ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti Jacek Protasiewicz, Elena Băsescu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jaroslav Paška, Cristian Dan Preda ja Tadeusz Zwiefka.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2010, kohta 12.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö