Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2010 m. liepos 8 d. - Strasbūras

11.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktą 3 protokolo 6.7.2010)


11.1. Zimbabvė, ypač Farai Maguwu atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 ir B7-0444/2010

Anneli Jäätteenmäki, Véronique De Keyser, Judith Sargentini, Alain Cadec, Marie-Christine Vergiat ir Geoffrey Van Orden pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Michael Cashman S&D frakcijos vardu, Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Filip Kaczmarek ir Corina Creţu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tunne Kelam, Charles Tannock, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.1 protokolo 08.07.2010.


11.2. Venesuela, ypač Maria Lourdes Afiuni atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010, B7-0435/2010, B7-0436/2010, B7-0437/2010 ir B7-0438/2010

Santiago Fisas Ayxela, Renate Weber, Véronique De Keyser, Raül Romeva i Rueda ir Charles Tannock pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo Bernd Posselt – jis pakėlęs mėlynąją kortelę uždavė klausimą Raül Romeva i Rueda ir šis į jį atsakė.

Joe Higgins pateikė pasiūlymą dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Corina Creţu, Miroslav Mikolášik, Gabriel Mato Adrover.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.2 protokolo 08.07.2010.


11.3. Šiaurės Korėja

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010, B7-0449/2010 ir B7-0450/2010

Bastiaan Belder, Gerald Häfner, Miroslav Mikolášik, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček ir Kristian Vigenin pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Monica Luisa Macovei PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu, Thomas Mann, Charles Tannock ir Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jacek Protasiewicz, Elena Băsescu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jaroslav Paška, Cristian Dan Preda ir Tadeusz Zwiefka.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.3 protokolo 08.07.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika