Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 juli 2010 - Strasbourg

11. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 6.7.2010).


11.1. Zimbabwe, i synnerhet fallet med Farai Maguwu

Resolutionsförslag B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 och B7-0444/2010

Anneli Jäätteenmäki, Véronique De Keyser, Judith Sargentini, Alain Cadec, Marie-Christine Vergiat och Geoffrey Van Orden redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Michael Cashman för S&D-gruppen, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Franz Obermayr, grupplös, Filip Kaczmarek och Corina Creţu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tunne Kelam, Charles Tannock, Joanna Katarzyna Skrzydlewska och Angelika Werthmann.

Talare: Kristalina Georgieva (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 8.7.2010.


11.2. Venezuela, i synnerhet fallet Maria Lourdes Afiuni

Resolutionsförslag B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010, B7-0435/2010, B7-0436/2010, B7-0437/2010 och B7-0438/2010

Santiago Fisas Ayxela, Renate Weber, Véronique De Keyser, Raül Romeva i Rueda och Charles Tannock redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt ställde en fråga (blått kort) till Raül Romeva i Rueda, som besvarade frågan.

Joe Higgins redogjorde för ett resolutionsförslag.

Talare: Bogusław Sonik för PPE-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Corina Creţu, Miroslav Mikolášik, Gabriel Mato Adrover.

Talare: Kristalina Georgieva (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 8.7.2010.


11.3. Nordkorea

Resolutionsförslag B7-0416/2010, B7-0445/2010, B7-0446/2010, B7-0447/2010, B7-0448/2010, B7-0449/2010 och B7-0450/2010

Bastiaan Belder, Gerald Häfner, Miroslav Mikolášik, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček och Kristian Vigenin redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, Thomas Mann, Charles Tannock och Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jacek Protasiewicz, Elena Băsescu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jaroslav Paška, Cristian Dan Preda och Tadeusz Zwiefka.

Talare: Kristalina Georgieva (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.3 i protokollet av den 8.7.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy