Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2768(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0415/2010

Rozpravy :

PV 08/07/2010 - 11.1
CRE 08/07/2010 - 11.1

Hlasování :

PV 08/07/2010 - 12.1
CRE 08/07/2010 - 12.1

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0288

Zápis
Čtvrtek, 8. července 2010 - Štrasburk

12.1. Zimbabwe, zejména případ Faraie Maguwua (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 a B7-0444/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0415/2010

(nahrazující B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 a B7-0444/2010):

předložen těmito poslanci:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor a Martin Kastler za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes a Michael Cashman za skupinu S&D,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake a Sonia Alfano za skupinu ALDE,

Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski a Jacek Włosowicz za skupinu ECR,

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL,

Fiorello Provera za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2010)0488)

Vystoupení

Ana Gomes předložila ústní PN k právnímu východisku 6, který byl vzat v potaz.

Právní upozornění - Ochrana soukromí