Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2768(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0415/2010

Debatten :

PV 08/07/2010 - 11.1
CRE 08/07/2010 - 11.1

Stemmingen :

PV 08/07/2010 - 12.1
CRE 08/07/2010 - 12.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0288

Notulen
Donderdag 8 juli 2010 - Straatsburg

12.1. Zimbabwe, met name het geval van Farai Maguwu (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 en B7-0444/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0415/2010

(ter vervanging van B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 en B7-0444/2010):

ingediend door de volgende leden:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor en Martin Kastler, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes en Michael Cashman, namens de S&D-Fractie,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake en Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie,

Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski en Jacek Włosowicz, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,

Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2010)0488)

Het woord werd gevoerd door:

Ana Gomes om een mondeling amendement in te dienen op het zesde visum, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid