Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2768(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0415/2010

Debaty :

PV 08/07/2010 - 11.1
CRE 08/07/2010 - 11.1

Głosowanie :

PV 08/07/2010 - 12.1
CRE 08/07/2010 - 12.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0288

Protokół
Czwartek, 8 lipca 2010 r. - Strasburg

12.1. Łamanie praw człowieka w Zimbabwe, w szczególności sprawa Farai Maguwu (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 i B7-0444/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0415/2010

(zastępujący B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 i B7-0444/2010):

złożony przez następujących posłów:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor i Martin Kastler w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes i Michael Cashman w imieniu grupy S&D,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE,

Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski i Jacek Włosowicz w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL,

Fiorello Provera w imieniu grupy EFD

Przyjęto (P7_TA(2010)0488)

Wystąpienia

Ana Gomes przedstawiła poprawkę ustną do punktu szóstego preambuły, która została przyjęta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności