Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2768(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0415/2010

Dezbateri :

PV 08/07/2010 - 11.1
CRE 08/07/2010 - 11.1

Voturi :

PV 08/07/2010 - 12.1
CRE 08/07/2010 - 12.1

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0288

Proces-verbal
Joi, 8 iulie 2010 - Strasbourg

12.1. Zimbabwe, în special cazul lui Farai Maguwu (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluţii B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 şi B7-0444/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0415/2010

(care înlocuieşte B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 şi B7-0444/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor şi Martin Kastler, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes şi Michael Cashman, în numele Grupului S&D,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE,

Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski şi Jacek Włosowicz, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL,

Fiorello Provera, în numele Grupului EFD

Adoptat (P7_TA(2010)0488)

Intervenţii

Ana Gomes a prezentat un amendament oral la referirea 6, care a fost reţinut.

Venezuela, în special cazul Mariei Lourdes Afiuni (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010, B7-0435/2010, B7-0436/2010, B7-0437/2010 şi B7-0438/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0414/2010

(care înlocuieşte B7-0414/2010, B7-0417/2010, B7-0418/2010 şi B7-0437/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Marije Cornelissen, Marietje Schaake, Renate Weber, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Anneli Jäätteenmäki şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE,

Charles Tannock, Edvard Kožušník, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,

Bastiaan Belder şi Fiorello Provera, în numele Grupului EFD

Adoptat (P7_TA(2010)0489)

(Propunerile de rezoluţii B7-0435/2010, B7-0436/2010 şi B7-0438/2010 au devenit caduce.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate