Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2768(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0415/2010

Rozpravy :

PV 08/07/2010 - 11.1
CRE 08/07/2010 - 11.1

Hlasovanie :

PV 08/07/2010 - 12.1
CRE 08/07/2010 - 12.1

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0288

Zápisnica
Štvrtok, 8. júla 2010 - Štrasburg

12.1. Zimbabwe, konkrétne prípad Faraia Maguwua (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 a B7-0444/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0415/2010

(nahrádzajúci B7-0415/2010, B7-0439/2010, B7-0440/2010, B7-0441/2010, B7-0442/2010, B7-0443/2010 a B7-0444/2010):

podaný týmito poslancami:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor a Martin Kastler v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes a Michael Cashman v mene skupiny S&D,

Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE,

Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski a Jacek Włosowicz v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL,

Fiorello Provera v mene skupiny EFD

Prijatý (P7_TA(2010)0488)

Vystúpenia:

Ana Gomes predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k citácii 6, ktorý bol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia