Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 8 юли 2010 г. - Страсбург

15. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Деловодството на Съда на 2-ри и 3-и район на Будапеща е отправило към председателя на Парламента искане за снемане на парламентарния имунитет на Tamás Deutsch в рамките на текуща съдебна процедура в този Съд.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия и по-специално комисията JURI.

Правна информация - Политика за поверителност