Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 juli 2010 - Strasbourg

15. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

Justitiesekreteraren vid distriktsdomstolen (andra och tredje distriktet) i Budapest hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Tamás Deutsch i samband med ett pågående rättsligt förfarande vid denna domstol.

I enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy