Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 8. juli 2010 - Strasbourg

16. Parlamentets sammensætning

Den Europæiske Unions kompetente myndighed havde meddelt formanden for Parlamentet, at Magdalena Alvarez var blevet udnævnt til næstformand i Den Europæiske Investeringsbank med virkning fra 16. juli 2010.

Parlamentet tog dette til efterretning og konstaterede i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet og forretningsordenens artikel 4, stk. 4, at hendes mandat var ledigt med virkning fra den 16. juli 2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik