Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 juli 2010 - Strasbourg

16. Parlamentets sammansättning

Europeiska unionens behöriga myndighet hade meddelat parlamentets talman att Magdalena Alvarez hade utnämnts till vice ordförande för Europeiska investeringsbanken med verkan från och med den 16 juli 2010.

I enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen fastställde parlamentet att platsen var vakant med verkan från och med den 16 juli 2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy