Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 8 юли 2010 г. - Страсбург

17. Проверка на пълномощията

По предложение на своята комисия JURI, Парламентът решава да утвърди мандатите на членовете на ЕП Béla Kovács, считано от 31 май 2010 г., Ildikó Gáll-Pelcz и Keith Taylor, считано от 2 юни 2010 г., Lucas Hartong и Jan Mulder, считано от 22 юни 2010 г.

Правна информация - Политика за поверителност