Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 juli 2010 - Strasbourg

17. Valprövning

På förslag av utskottet JURI beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna Béla Kovács med verkan från och med den 31 maj 2010, Ildikó Gáll-Pelcz och Keith Taylor med verkan från och med den 2 juni 2010, Lucas Hartong och Jan Mulder med verkan från och med den 22 juni 2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy