Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 8 lipca 2010 r. - Strasburg

18. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 48 Regulaminu)

komisja ENVI

- Zielona księga Komisji nt. ochrony lasów i informacji o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu (2010/2106(INI))
(opinia: ITRE, REGI, AGRI)

komisja INTA

- Międzynarodowa polityka handlowa w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze zmianami klimatu (2010/2103(INI))
(opinia: DEVE, ENVI)

komisja LIBE

- Poprawa bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego, radiologicznego i jądrowego w Unii Europejskiej – plan działania UE w obszarze CBRJ (2010/2114(INI))
(opinia: AFET, ITRE, ENVI)

komisja AGRI

- Uznanie rolnictwa za sektor strategiczny w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego (2010/2112(INI))
(opinia: ENVI)

- Deficyt białka w UE: jak rozwiązać od dawna istniejący problem? (2010/2111(INI))
(opinia: ENVI)

- UE – rolnictwo i handel międzynarodowy (2010/2110(INI))
(opinia: DEVE, ENVI)

komisja CONT

- Wydajność i skuteczność funduszy UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich (2010/2104(INI))
(opinia: ITRE)

komisja DEVE

- Podatki a rozwój - Współpraca z krajami rozwijającymi się w zakresie wspierania dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania (2010/2102(INI))
(opinia: ECON, INTA)

- Realizacja Konsensusu europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej: przegląd śródokresowy planu działania i dalsze kroki (2010/2101(INI))

- Unijne zasady ramowe dotyczące wsparcia krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym (2010/2100(INI))
(opinia: AGRI, ENVI)

komisja ECON

- Innowacyjne metody finansowania na szczeblu światowym i europejskim (2010/2105(INI))
(opinia: ITRE)

- Zacieśnienie koordynacji polityki gospodarczej i poprawa ram stabilizacyjnych Unii, zwłaszcza w strefie euro (2010/2099(INI))
(opinia: AFCO, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)

komisja FEMM

- Wiodąca rola kobiet w biznesie (2010/2115(INI))

komisja IMCO

- Monitorowanie sektora detalicznego (2010/2109(INI))

komisja ITRE

- W kierunku nowej strategii energetycznej dla Europy 2011–2020 (2010/2108(INI))
(opinia: ENVI, INTA, REGI)

- Zmiana Planu działania na rzecz efektywności energetycznej (2010/2107(INI))
(opinia: ENVI, REGI)

- Polityka przemysłowa w erze globalizacji (2010/2095(INI))
(opinia: ENVI, INTA, IMCO, REGI)

komisja PECH

- Obecne i przyszłe gospodarowanie zasobami rybnymi Morza Czarnego (2010/2113(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 121 Regulaminu)

komisja DEVE

- Utworzenie unijnych sił szybkiego reagowania (2010/2096(INI))
(opinia: AFET, ENVI)

Zaangażowane komisje

komisja ENVI

- Zielona księga Komisji nt. ochrony lasów i informacji o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu (2010/2106(INI))
(opinia: ITRE, REGI)
Zaangażowane komisje ENVI, AGRI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 01.07.2010)

komisja INTA

- Międzynarodowa polityka handlowa w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze zmianami klimatu (2010/2103(INI))
(opinia: DEVE)
Zaangażowane komisje INTA, ENVI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 01.07.2010)

komisja LIBE

- Poprawa bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego, radiologicznego i jądrowego w Unii Europejskiej – plan działania UE w obszarze CBRJ (2010/2114(INI))
(opinia: AFET, ITRE)
Zaangażowane komisje LIBE, ENVI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 01.07.2010)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności