Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 8. júla 2010 - Štrasburg

18. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor ENVI

- Zelená kniha Komisie o ochrane lesov a informáciách o lesoch v EÚ: Príprava lesov na zmenu klímy (2010/2106(INI))
(stanovisko: ITRE, REGI, AGRI)

výbor INTA

- Politika medzinárodného obchodu v súvislosti s naliehavými požiadavkami vyplývajúcimi zo zmeny klímy (2010/2103(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI)

výbor LIBE

- Posilnenie chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskej únii – akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti (2010/2114(INI))
(stanovisko: AFET, ITRE, ENVI)

výbor AGRI

- Uznanie poľnohospodárstva ako strategického odvetvia v súvislosti s bezpečnosťou potravín (2010/2112(INI))
(stanovisko: ENVI)

- Nedostatok bielkovín v EÚ: ako riešiť dlhodobý problém? (2010/2111(INI))
(stanovisko: ENVI)

- Poľnohospodárstvo EÚ a medzinárodný obchod (2010/2110(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI)

výbor CONT

- Efektívnosť a účinnosť financovania EÚ v oblasti odstavovania jadrových elektrární v nových členských štátoch (2010/2104(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor DEVE

- Dane a rozvoj – spolupráca s rozvojovými krajinami na podpore dobrej správy v daňových záležitostiach (2010/2102(INI))
(stanovisko: ECON, INTA)

- Vykonávanie Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci: hodnotenie jeho akčného plánu v polovici trvania a ďalší postup (2010/2101(INI))

- Politický rámec EÚ na pomoc rozvojovým krajinám pri riešení výziev v oblasti potravinovej bezpečnosti (2010/2100(INI))
(stanovisko: AGRI, ENVI)

výbor ECON

- Inovačné financovanie na globálnej a európskej úrovni (2010/2105(INI))
(stanovisko: ITRE)

- Zlepšovanie rámca stability a hospodárskeho riadenia Únie, najmä v eurozóne (2010/2099(INI))
(stanovisko: AFCO, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, REGI)

výbor FEMM

- Ženy a vedenie podnikov (2010/2115(INI))

výbor IMCO

- Monitorovanie odvetvia maloobchodu (2010/2109(INI))

výbor ITRE

- Na ceste k novej energetickej stratégii pre Európu na obdobie 2011 – 2020 (2010/2108(INI))
(stanovisko: ENVI, INTA, REGI)

- Revízia akčného plánu pre energetickú účinnosť (2010/2107(INI))
(stanovisko: ENVI, REGI)

- Priemyselná politika vo veku globalizácie (2010/2095(INI))
(stanovisko: ENVI, INTA, IMCO, REGI)

výbor PECH

- Súčasné a budúce riadenie rybolovu v Čiernom mori (2010/2113(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 121 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE

- Zriadenie schopnosti rýchlej reakcie EÚ (2010/2096(INI))
(stanovisko: AFET, ENVI)

Pridružené výbory

výbor ENVI

- Zelená kniha Komisie o ochrane lesov a informáciách o lesoch v EÚ: Príprava lesov na zmenu klímy (2010/2106(INI)) (stanovisko: ITRE, REGI)
Pridružené výbory ENVI, AGRI
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 1.7.2010)

výbor INTA

- Politika medzinárodného obchodu v súvislosti s naliehavými požiadavkami vyplývajúcimi zo zmeny klímy (2010/2103(INI))
(stanovisko: DEVE)
Pridružené výbory INTA, ENVI
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 1.7.2010)

výbor LIBE

- Posilnenie chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskej únii – akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti (2010/2114(INI))
(stanovisko: AFET, ITRE)
Pridružené výbory LIBE, ENVI
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 1.7.2010)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia