Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013 (συζήτηση)
 4.Οι επιπτώσεις στη γεωργία της ΕΕ, της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων με τις χώρες της ομάδας Mercosur για σύναψη συμφωνίας σύνδεσης - Προετοιμασίες για την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας στις 14 Ιουλίου 2010 στη Μπραζίλια (συζήτηση)
 5.Καθεστώς εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με προοπτική τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Συμφωνία ΕΕ/ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας *** (ψηφοφορία)
  
6.2.Οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης * (ψηφοφορία)
  
6.3.Κοσσυφοπέδιο (ψηφοφορία)
  
6.4.Αλβανία (ψηφοφορία)
  
6.5.Η κατάσταση στο Κιργκιστάν (ψηφοφορία)
  
6.6.AIDS/HIV ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη Ιούλιος 18-23, 2010) (ψηφοφορία)
  
6.7.Η έναρξη ισχύος της σύμβασης για τα όπλα διασποράς από 1ης Αυγούστου 2010 και ο ρόλος της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
6.8.Το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013 (ψηφοφορία)
  
6.9.Καθεστώς εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με προοπτική τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) (ψηφοφορία)
 7.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
11.1.Ζιμπάμπουε, ειδικότερα η υπόθεση του Farai Maguwu
  
11.2.Βενεζουέλα, ειδικότερα η υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni
  
11.3.Βόρεια Κορέα
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Ζιμπάμπουε, ειδικότερα η υπόθεση του Farai Maguwu (ψηφοφορία)
  
12.2.Βενεζουέλα, ειδικότερα η υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni (ψηφοφορία)
  
12.3.Βόρεια Κορέα (ψηφοφορία)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Σύνθεση των επιτροπών
 15.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 16.Σύνθεση του Σώματος
 17.Έλεγχος των εντολών
 18.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 19.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 21.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (228 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1301 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (165 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (541 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1012 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (274 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (680 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1002 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου