Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 8. juuli 2010 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Ühise põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2013. aastat (arutelu)
 4.Läbirääkimiste taasalustamine Mercosuriga assotsieerimislepingu sõlmimiseks ja selle mõju ELi põllumajandusele - Valmistumine 14. juulil 2010. aastal Brasílias toimuvaks ELi ja Brasiilia tippkohtumiseks (arutelu)
 5.Kalandus- ja vesiviljelustoodete importimise kord ELi ühise kalanduspoliitika tulevast reformi silmas pidades (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja nende edastamist EList Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames *** (hääletus)
  
6.2.Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine * (hääletus)
  
6.3.Kosovo (hääletus)
  
6.4.Albaania (hääletus)
  
6.5.Olukord Kõrgõzstanis (hääletus)
  
6.6.AIDS/HIV ja XVIII rahvusvaheline AIDSi konverents (18.–23. juuli 2010, Viin) (hääletus)
  
6.7.Kassettlahingumoona konventsiooni (KLK) jõustumine 1. augustil 2010 ja ELi roll (hääletus)
  
6.8.Ühise põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2013. aastat (hääletus)
  
6.9.Kalandus- ja vesiviljelustoodete importimise kord ELi ühise kalanduspoliitika tulevast reformi silmas pidades (hääletus)
 7.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
11.1.Zimbabwe, eeskätt Farai Maguwu juhtum
  
11.2.Venezuela, eeskätt Maria Lourdes Afiuni juhtum
  
11.3.Põhja-Korea
 12.Hääletused
  
12.1.Zimbabwe, eeskätt Farai Maguwu juhtum (hääletus)
  
12.2.Venezuela, eeskätt Maria Lourdes Afiuni juhtum (hääletus)
  
12.3.Põhja-Korea (hääletus)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Parlamendikomisjonide koosseis
 15.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 16.Parlamendi koosseis
 17.Volituste kontrollimine
 18.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 19.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 21.Järgmiste istungite ajakava
 22.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (205 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (1301 kb) 
 
Protokoll (158 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletuste tulemused (489 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1002 kb) 
 
Protokoll (234 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (569 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (910 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika