Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 8 juli 2010 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.De toekomst van het GLB na 2013 (debat)
 4.De implicaties voor de landbouw in de EU van de heropening van de handelsgesprekken met de Mercosur-landen met het oog op een Associatieverdrag - Voorbereiding van de komende top EU-Brazilië op 14 juli 2010 in Brasilia (debat)
 5.Regeling inzake de invoer van visserij- en aquacultuurproducten in de EU in het licht van de hervorming van het GLB (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Overeenkomst EU/VS inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de EU naar de VS ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering *** (stemming)
  
6.2.Inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden * (stemming)
  
6.3.Kosovo (stemming)
  
6.4.Albanië (stemming)
  
6.5.Situatie in Kirgizië (stemming)
  
6.6.De benadering van HIV/AIDS vanuit het oogpunt van de mensenrechten (stemming)
  
6.7.Inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM) op 1 augustus 2010 en de rol van de EU (stemming)
  
6.8.De toekomst van het GLB na 2013 (stemming)
  
6.9.Regeling inzake de invoer van visserij- en aquacultuurproducten in de EU in het licht van de hervorming van het GLB (stemming)
 7.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
11.1.Zimbabwe, met name het geval van Farai Maguwu
  
11.2.Venezuela, met name het geval van Maria Lourdes Afiuni
  
11.3.Noord-Korea
 12.Stemmingen
  
12.1.Zimbabwe, met name het geval van Farai Maguwu (stemming)
  
12.2.Venezuela, met name het geval van Maria Lourdes Afiuni (stemming)
  
12.3.Noord-Korea (stemming)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Samenstelling commissies
 15.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 16.Samenstelling Parlement
 17.Onderzoek geloofsbrieven
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten
 19.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (222 kb) Presentielijst (58 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1301 kb) 
 
Notulen (157 kb) Presentielijst (23 kb) Stemmingsuitslagen (434 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1004 kb) 
 
Notulen (242 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (359 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (906 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid