Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 8 juli 2010 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Den gemensamma jordbrukspolitikens framtid efter 2013 (debatt)
 4.Konsekvenserna för EU:s jordbruk av ett återupptagande av förhandlingarna med Mercosur i syfte att sluta ett associeringsavtal - Förberedelser för det kommande toppmötet EU-Brasilien den 14 juli 2010 i Brasilia (debatt)
 5.Importordningen i EU för fiskeri- och vattenbruksprodukter med anledning av reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Avtal EU/Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från EU till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism *** (omröstning)
  
6.2.Hur Europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta * (omröstning)
  
6.3.Kosovo (omröstning)
  
6.4.Albanien (omröstning)
  
6.5.Situationen i Kirgizistan (omröstning)
  
6.6.Aids/hiv inför den XVIII:e internationella konferensen om aids (Wien, 18-23 juli 2010) (omröstning)
  
6.7.Ikraftträdande av konventionen om klustervapen den 1 augusti 2010 och EU:s roll (omröstning)
  
6.8.Den gemensamma jordbrukspolitikens framtid efter 2013 (omröstning)
  
6.9.Importordningen i EU för fiskeri- och vattenbruksprodukter med anledning av reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (omröstning)
 7.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
11.1.Zimbabwe, i synnerhet fallet med Farai Maguwu
  
11.2.Venezuela, i synnerhet fallet Maria Lourdes Afiuni
  
11.3.Nordkorea
 12.Omröstning
  
12.1.Zimbabwe, i synnerhet fallet med Farai Maguwu (omröstning)
  
12.2.Venezuela, i synnerhet fallet Maria Lourdes Afiuni (omröstning)
  
12.3.Nordkorea (omröstning)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Utskottens sammansättning
 15.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 16.Parlamentets sammansättning
 17.Valprövning
 18.Beslut om vissa dokument
 19.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (225 kb) Närvarolista (58 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1301 kb) 
 
Protokoll (157 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (484 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1005 kb) 
 
Protokoll (239 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (543 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (907 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy